Jak správně účtovat

Jak správně účtovat

Jsme vydavatelem elektronických peněz a na základě licence od České národní banky máme oprávnění emitovat elektronické peníze. Elektronické peníze definuje § 4 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku jako peněžní hodnotu, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal; je uchována elektronicky; je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a je přijímána jinou osobou než tím, kdo ji vydal. Zákon o platebním styku v § 2 odst. 1 písm. c) dále definuje peněžní prostředky, mezi něž zahrnuje bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze.

Z důvodu vysoké likvidnosti a téměř okamžité přeměny elektronických peněz na bezhotovostní peněžní prostředky lze v souladu s účetními předpisy a zásadou věrného a poctivého zobrazení toto aktivum vykazovat v účetních výkazech v sekci C.IV Peněžní prostředky. Na základě uvedeného považujeme za vhodné vykazovat elektronické peníze ze služby Platební brána v rámci peněžních prostředků v účtové skupině 22 – Peněžní prostředky na účtech. Doporučujeme účtovat o měsíčním vyúčtování z Platební brány jako o běžném bankovním výpise, kdy se ve vyúčtování budou účtovat úhrady jednotlivých vydaných faktur, poplatky na platební bráně a dále převody na bankovní účty.

Jednoduchý příklad

Vše se pokusíme shrnout na jednoduchém účetním příkladu. V příkladu budeme používat následující čísla účtů:

221001 – Bankovní účet obchodníka
221002 – Účet obchodníka na platební bráně
311000 – Pohledávky za odběrateli
261000 – Převody mezi účty
568000 – Bankovní poplatky
602000 – Tržby za služby

Během měsíce přijímáte objednávky, na základě kterých jsou následně vystavovány faktury vašim zákazníkům.

Předmět Částka v Kč MD DAL
Faktura vystavená zákazníkovi A 10.000 311000 602000
Faktura vystavená zákazníkovi B 5.000 311000 602000
Faktura vystavená zákazníkovi C 7.000 311000 602000

Úhrady těchto faktur jsou inkasovány na účet platební brány. Klientovi je jednou měsíčně zaslán výpis z účtu, ve kterém budou zahrnuty následující položky:

Předmět Částka v Kč MD DAL
Úhrada od zákazníka A 10.000 221002 311000
Úhrada od zákazníka B 5.000 221002 311000
Úhrada od zákazníka C 7.000 221002 311000
Poplatky za využívání Platební brány 50 568000 221002
Výplata prostředků na bankovní účet 21.950 261000 221002

Výpis z účtu je možné nahrát do účetního programu, čímž si ušetříte práci s manuálními zápisy. Od nás inkasujete peněžní prostředky na svůj bankovní účet. Tato transakce se v účetnictví projeví jako interní převod mezi vaším účtem na platební bráně a bankovním účtem.

Předmět Částka v Kč MD DAL
Úhrada od zákazníka A 21.950  221002 261000
Doplňkové informace

Elektronické peníze lze považovat za velmi likvidní aktivum, které je možné kdykoli přeměnit na peněžní prostředky. Z důvodu vysoké likvidnosti a téměř okamžité přeměny elektronických peněz na bezhotovostní peněžní prostředky lze v souladu s účetními předpisy a zásadou věrného a poctivého zobrazení toto aktivum vykazovat v účetních výkazech v sekci C.IV Peněžní prostředky. Dalším podpůrným argumentem pro vykazování elektronických peněz jako peněžních prostředků jsou výsledky koordinačního výboru 513/15.11.17, který se zabýval okamžikem vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí. Závěrem tohoto koordinačního výboru bylo, že z hlediska likvidity lze elektronické peníze kdykoli přeměnit na reálné peněžní prostředky a poplatníkům daně z příjmů fyzických osob vzniká příjem již inkasováním elektronických peněz na účet platební brány, nikoli až následným převodem na běžný bankovní účet.

Nenašli jste, co hledáte?
Pomůžeme vám.

Možná zde nemáme odpověď na otázku, kterou máte v hlavě.
Obraťte se na nás, poradíme vám.